Shikarpur

List of Villages in Shikarpur

Population of Shikarpur (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 193,202 171,942 365,144
Urban 36,862 33,152 70,014
Total 230,064 205,094 435,158

Households in Shikarpur

Rural Households Urban Households Total Households
62,294 10,965 73,259