Shahid Bhagat Singh Nagar

List of Blocks (CD) / Tehsils in Shahid Bhagat Singh Nagar
# Tehsil (CD Block) Population (2011) Area (km²)
1 Balachaur 188,764 507 km²
2 Nawanshahr 423,546 775 km²

Population of Shahid Bhagat Singh Nagar (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 248,118 238,776 486,894
Urban 65,173 60,243 125,416
Total 313,291 299,019 612,310

Households in Shahid Bhagat Singh Nagar

Rural Households Urban Households Total Households
102,766 26,734 129,500