Jajapur

List of Blocks (CD) / Tehsils in Jajapur
# Tehsil (CD Block) Population (2011) Area (km²)
1 Badachana 129,826 253 km²
2 Balichandrapur 111,449 141 km²
3 Bari Ramachandrapur 123,956 152 km²
4 Binjharpur 196,780 238 km²
5 Dharmasala 164,969 190 km²
6 Jajapur 134,859 101 km²
7 Jajapur Road 98,293 110 km²
8 Jajpur Sadar 127,778 168 km²
9 Jakhapura 17,424 49 km²
10 Jenapur 87,741 167 km²
11 Kaliapani 38,517 208 km²
12 Kalinganagar 49,415 143 km²
13 Korai 96,874 187 km²
14 Kuakhia 111,408 107 km²
15 Mangalpur 146,363 163 km²
16 Panikoili 65,386 128 km²
17 Sukinda 80,344 221 km²
18 Tomka 45,810 175 km²

Population of Jajapur (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 856,539 835,556 1,692,095
Urban 69,495 65,602 135,097
Total 926,034 901,158 1,827,192

Households in Jajapur

Rural Households Urban Households Total Households
378,645 29,206 407,851