Ganjam

List of Blocks (CD) / Tehsils in Ganjam
# Tehsil (CD Block) Population (2011) Area (km²)
1 ARJYAPALLI MARINE 8,001 4 km²
2 ASIKA 143,770 183 km²
3 BADAGADA 125,836 735 km²
4 BHANJANAGAR 177,235 636 km²
5 Brahmapur 356,598 80 km²
6 BRAHMAPUR SADAR 143,763 189 km²
7 BUGUDA 136,212 345 km²
8 CHAMAKHANDI 48,236 117 km²
9 CHHATRAPUR 94,683 124 km²
10 DHARAKOTE 57,528 57 km²
11 DIGAPAHANDI 137,239 255 km²
12 GANGAPUR 114,480 294 km²
13 GANJAM 45,243 69 km²
14 GOLANTHARA 147,582 291 km²
15 GOPALPUR 67,957 62 km²
16 HINJILI 162,779 166 km²
17 JAGANNATH PRASAD 79,901 248 km²
18 JARADA 115,201 271 km²
19 KABISURYANAGAR 176,640 251 km²
20 KHALIKOTE 146,713 289 km²
21 KODALA 151,318 262 km²
22 NUAGAON 114,436 432 km²
23 PATAPUR 133,574 338 km²
24 POLASARA 136,703 402 km²
25 PURUSOTTAMPUR 159,869 210 km²
26 Ramagiri 12,986 234 km²
27 RAMBHA 95,659 232 km²
28 SERAGAD 66,224 115 km²
29 SURADA 87,684 559 km²
30 TARASINGI 84,981 757 km²

Population of Ganjam (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 1,383,636 1,377,394 2,761,030
Urban 395,582 372,419 768,001
Total 1,779,218 1,749,813 3,529,031

Households in Ganjam

Rural Households Urban Households Total Households
596,062 162,205 758,267