Baudh

List of Blocks (CD) / Tehsils in Baudh
# Tehsil (CD Block) Population (2011) Area (km²)
1 Baudh Sadar 137,398 699 km²
2 Baunsuni 43,817 159 km²
3 Harbhanga 39,350 631 km²
4 Kantamal 77,483 612 km²
5 Manamunda 106,227 683 km²
6 Puruna Katak 36,887 313 km²

Population of Baudh (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 211,133 209,605 420,738
Urban 10,492 9,932 20,424
Total 221,625 219,537 441,162

Households in Baudh

Rural Households Urban Households Total Households
102,402 4,559 106,961