Aurangabad

List of Blocks (CD) / Tehsils in Aurangabad
# Tehsil (CD Block) Population (2011) Area (km²)
1 Aurangabad 1,590,374 1,306 km²
2 Gangapur 358,155 1,299 km²
3 Kannad 341,019 1,501 km²
4 Khuldabad 118,328 512 km²
5 Paithan 347,973 1,426 km²
6 Phulambri 161,012 719 km²
7 Sillod 359,963 1,190 km²
8 Soegaon 113,087 654 km²
9 Vaijapur 311,371 1,531 km²

Population of Aurangabad (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 1,081,825 999,287 2,081,112
Urban 842,644 777,526 1,620,170
Total 1,924,469 1,776,813 3,701,282

Households in Aurangabad

Rural Households Urban Households Total Households
420,950 330,965 751,915