Khirkiya

List of Villages in Khirkiya

Population of Khirkiya (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 34,874 32,435 67,309
Urban 11,740 10,997 22,737
Total 46,614 43,432 90,046

Households in Khirkiya

Rural Households Urban Households Total Households
13,962 4,472 18,434