Bhavnagar

List of Blocks (CD) / Tehsils in Bhavnagar
# Tehsil (CD Block) Population (2011) Area (km²)
1 Bhavnagar 787,319 2,293 km²
2 Botad 286,618 794 km²
3 Gadhada 200,475 900 km²
4 Gariadhar 118,276 498 km²
5 Ghogha 100,977 699 km²
6 Mahuva 452,011 1,321 km²
7 Palitana 230,271 755 km²
8 Sihor 212,236 740 km²
9 Talaja 325,667 974 km²
10 Umrala 86,323 429 km²
11 Vallabhipur 80,192 629 km²

Population of Bhavnagar (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 868,833 829,131 1,697,964
Urban 621,368 561,033 1,182,401
Total 1,490,201 1,390,164 2,880,365

Households in Bhavnagar

Rural Households Urban Households Total Households
302,370 236,235 538,605