Saran

List of Blocks (CD) / Tehsils in Saran
# Tehsil (CD Block) Population (2011) Area (km²)
1 Amnour 200,395 130 km²
2 Baniapur 262,673 159 km²
3 Chapra 442,639 185 km²
4 Dariapur 296,164 214 km²
5 Dighwara 129,552 99 km²
6 Ekma 214,445 150 km²
7 Garkha 268,156 170 km²
8 Ishupur 146,822 102 km²
9 Jalalpur 174,156 124 km²
10 Lahladpur 79,969 53 km²
11 Maker 84,695 79 km²
12 Manjhi 268,073 188 km²
13 Marhaura 265,123 150 km²
14 Mashrakh 188,899 123 km²
15 Nagra 124,028 55 km²
16 Panapur 121,738 108 km²
17 Parsa 155,838 103 km²
18 Revelganj 119,660 125 km²
19 Sonepur 270,116 215 km²
20 Taraiya 138,721 109 km²

Population of Saran (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 1,838,119 1,760,541 3,598,660
Urban 184,702 168,500 353,202
Total 2,022,821 1,929,041 3,951,862

Households in Saran

Rural Households Urban Households Total Households
575,224 55,873 631,097