Saharsa

List of Blocks (CD) / Tehsils in Saharsa
# Tehsil (CD Block) Population (2011) Area (km²)
1 Banma Itahri 90,943 65 km²
2 Kahara 298,345 139 km²
3 Mahishi 206,774 172 km²
4 Nauhatta 161,784 182 km²
5 Patarghat 128,322 174 km²
6 Salkhua 132,844 157 km²
7 Satar Kataiya 151,060 160 km²
8 Saur Bazar 214,166 236 km²
9 Simri Bakhtiarpur 280,582 253 km²
10 Sonbarsa 235,841 149 km²

Population of Saharsa (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 913,883 830,238 1,744,121
Urban 83,291 73,249 156,540
Total 997,174 903,487 1,900,661

Households in Saharsa

Rural Households Urban Households Total Households
340,117 28,862 368,979