Dharmavaram

List of Villages in Dharmavaram

Population of Dharmavaram (2011)

Population Type Male Population Female Population Total Population
Rural 25,983 24,622 50,605
Urban 62,250 59,624 121,874
Total 88,233 84,246 172,479

Households in Dharmavaram

Rural Households Urban Households Total Households
12,795 30,096 42,891